آدرس کارخانه: تهران، جاده قدیم قم، باقر شهر، قمصر، اول بلوار قمصر، پلاک ۹

تلفن تماس : ۵۵۲۰۴۶۱۵

فکس: ۵۶۵۲۷۸۵۰

آدرس فروشگاه: تهران، خیابان سعدی شمالی، نرسیده به خیابان منوچهری، کوچه تلگرافخانه، پلاک ۴، فروشگاه خلیج فارس

تلفن تماس : ۷۷۶۱۴۷۶۷

فکس: ۷۷۵۰۶۳۵۶

شماره همراه: ۰۹۱۲۱۴۶۷۲۳۱

Contact us concept using woman hand touching a button. Futuristic contact us concept on light blue